Dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi giúp khách hàng của mình

Chuyên gia hỗ trợ IT nhằm tăng tưởng kinh doanh, đội ngũ chuyên biệt, nhân sự thuê ngoài, bảo trì và quản lý hệ thống Cloud trên Microsoft, AWS và GCP.
icon
hero-background
Đội ngũ chuyên biệt và nhân sự mở rộng
 • Build and manage software development teams as an extension to customer’s internal software development divisions
 • Provide specialists in specific areas of software development stacks to augment customer’s teams
icon
hero-background
Bảo trì, tuỳ biến, quản lý hệ thống phần mềm
 • Keep our eyes on stable work
 • Covering all-around technical challenges
icon
hero-background
Trì và quản lý hệ thống Cloud trên Microsoft, AWS và GCP
 • Cloud ready
 • Apps Modernization
 • Data Modernization
 • Digital Transformation
icon
hero-background
Full spectrum of Microsoft & Azure Cloud expertise
 • Cloud-Native Apps
 • DevOps
 • Cloud-to-Cloud Migration
 • .NET App Modernization
 • Infrastructure Migration
 • Business Intelligence
 • Database Modernization

Vươn tầm cao mới với hơn 500 + khách hàng hài lòng

hero-background
hero-background
hero-background
hero-background
hero-background
Công nghệ của chúng tôi

Các lĩnh vực công nghệ chuyên môn

Hỗ trợ CNTT chuyên nghiệp cho tăng trưởng kinh doanh của bạn - đội ngũ chuyên biệt và nhân sự mở rộng, bảo trì phần mềm và có kiến thức chuyên môn về đám mây trên các nền tảng Microsoft, AWS và GCP.
hero-background

Java

Spring • Spark • Hibernate • SQL/NoSQL/Cloud • Akka • Java 8–17 • JSE/JEE
hero-background

Php

Yii • Symfony • Laravel • Zend • MySQL • Mongo • PostgreSQL
hero-background

Python

Flask • Django • Eve Framework • Celery • Redis • Docker • RabbitMQ • ELK
hero-background

Microsoft .NET

ASP.NET MVC • WCF • C# • .NET Core • Entity Framework
hero-background

Android/iOS VR/AR

Java • Kotlin • Retrofit • Room • Realm • Dagger 2 • Swift • Core • Objective C
hero-background

Front-end

React • Angular • Node.js • Python • Java Script • Smart TV
hero-background

Kiểm tra

Fiddler • Postman • SoapUI • Android Studio • Xcode • JMeter
hero-background

Design

Figma • Sketch • Zeplin • Axure • inVision • Tilda • 3D max • Ai • Ps
hero-background

Technical Support

Linux • Proxmox • Docker • Kubernetes • Zabbix • Ansible • SQL • Nginx • Python • IPtables

Những đối tác công nghệ chính

Danh mục dịch vụ

Những lĩnh vực công nghê chuyên môn

Hỗ trợ CNTT chuyên nghiệp cho tăng trưởng kinh doanh của bạn - đội ngũ chuyên biệt và nhân sự mở rộng, bảo trì phần mềm và có kiến thức chuyên môn về đám mây trên các nền tảng Microsoft, AWS và GCP.
hero-background

Phát triển tuỳ biến

hero-background

Ứng dụng kinh doanh

hero-background

Chuyên môn về đám mây

hero-background

Không gian làm việc kỹ thuật số

hero-background

Tư vấn và tham mưu

hero-background

Cơ sở hạ tầng IT hiện đại

hero-background

An ninh mạng

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu giải pháp phù hợp với nhu cầu triển khai của bạn

Liên hệ chúng tôi để thống nhất kế hoạch sử dụng
callback photo