Kích hoạt thiết bị với Apple Business Manager

hero-background
Noventiq Apple Practice
Cách tiếp cận toàn diện nhằm cung cấp cho tất cả các Khách hàng doanh nghiệp hỗ trợ từ đầu đến cuối, và quản lý thiết bị công ty dự trên trên cơ sở đã cài đặt của khách hàng
Apple Business Manager

Bạn được quản lý bởi Apple Business Manager.

Apple Business Manager là một cổng dự trên nền tảng web, giúp bạn kích hoạt iPhone, iPad, Mac và Apple TV. Và bạn có thể dễ dàng cung cấp cho nhân viên được truy cập vào các dịch vụ của Apple, cài đặt kích hoạt thiết bị, và phân loại ứng dụng, sách, phần mềm - tất cả đều từ một địa điểm duy nhất.
hero-background

Apple Automated Enrollment.

Apple Business Manager đi kèm cùng chương trình Device Enrollment của Apple ( DEP ) và chương trình mua sắm số lượng (VPP), tất cả trong một dịch vụ giúp bạn có thể thiết lập tự động Mac, iPad, iPhone và Apple TV tới trực tiếp người dùng, thiết lập cài đặt, bảo mật, ứng dụng và sách.
hero-background
Apple Business Manager

Đưa Apple Business Manager để làm việc và đơn giản mọi thứ

Apple Business Manager đi kèm cùng chương trình Device Enrollment của Apple ( DEP ) và chương trình mua sắm số lượng (VPP), tất cả trong một dịch vụ giúp bạn có thể thiết lập tự động Mac, iPad, iPhone và Apple TV tới trực tiếp người dùng, thiết lập cài đặt, bảo mật, ứng dụng và sách.
hero-background

Tìm hiểu thêm về chương trình Apple Deloyment Program

Triển khai Apple Business Manager và Apple School Manager
Giữ liên lạc để giải đáp những thắc mắc IT và hỗ trợ

Liên hệ chúng tôi

contacts-item-photo
Huyen Doan
Apple Practice BDM
+84904 139693

Giải pháp đặt hàng

Learn how you can streamline your deployments
callback photo